Wat is het plan?
Op 20 september 2017, parallel aan
de opening van het Nederlands Film
Festival, organiseert Brandend Kalf van
21.00 tot 23.00 uur in ACU te Utrecht
het vrij toegankelijke Clandestien College voor filmstudenten en filmmakers die vinden dat de Nederlandse film wel wat vuur kan gebruiken.
Vijf sprekers houden een betoog dat ze met filmfragmenten illustreren. Daarna volgt een (hopelijk verhit) debat met de aanwezigen. Ook over hoe dit eerste Clandestiene College een vervolg zou kunnen krijgen.
Wat is Brandend Kalf?
Brandend Kalf is een
initatief van filmjour-
nalist Karin Wolfs en
schrijver A.H.J. Dautzenberg
om buiten de gebaande paden om de Nederlandse filmwereld in vuur en vlam te zetten. Brandend Kalf is zowel een uitnodiging aan de Nederlandse speelfilm-wereld om ambitieuzer en uitdagender te werk te gaan, als een steunbetuiging aan bevlogen filmmakers die onconventionele of subversieve speelfilms (willen) maken. Doel is discussie uit te lokken over wat film als kunstvorm vermag, ook in verhouding tot actuele thema's.
Waar kan ik me aanmelden?
Ga naar facebook en laat weten dat je erbij bent!
Hoezo Brandend Kalf 'is back'?
In 2016 zag Brandend Kalf het licht. Toen is via crowdfunding geprobeerd 'De Avond van het Brandende Kalf' op touw te zetten, met optredens van kunstenaars uit verschillende disciplines die de filmwereld aan de vooravond van de uitreiking van de Gouden Kalveren vuur wilden brengen. Ondanks de 95 donateurs, vijf sponsoren, 392 facebookvrienden en 16 media-publicaties die Brandend Kalf in zeven weken genereerde, kwam het budget daarvoor helaas niet rond. Dat neemt niet weg dat Brandend Kalf als idee op poten kwam te staan, naamsbekendheid kreeg en bijval oogste, gelijkgezinden vond en inspiratie bracht. Nu is Brandend Kalf dus terug - met het Clandestien College.
Wie doen er mee?
'De Nederlandse film hypochondert zich ziek' Filmjournalist Karin Wolfs over hoe de Nederlandse film op een hoger plan kan worden getild, voortbordurend op haar eerdere artikel hierover (te lezen op www.karinwolfs.nl).

'Gewillig naar de slacht: filmmakers laten zich tot ondernemers reduceren'
Schrijfster Eva Rovers over hoe filmkunst een vorm van verzet is, en hoe 'het klaarlichte denken' van filosoof Albert Camus filmmakers scherp kan houden. Zie haar essay 'Ik kom in opstand, dus wij zijn' (een fragment is te vinden op www.evarovers.nl/publicaties).

'Stel je eigen regels'
Net afgestudeerd filmmaker Stijn Bouma over de lessen van zijn subversieve leraren aan de filmacademie van cineast Béla Tarr in Sarajevo.

'Liever een twistkluif dan consensuspudding'
Beeldend Kunstenaar Harma Heikens keert de platgepolderde, institutionele wereld van de knuffelkunst de rug toe en vertelt waarom.

'Een te kleine broek maakt impotent'
Schrijver A.H.J. Dautzenberg probeert een parallel te trekken tussen engagement in de literatuur en de filmkunst.